Konsultacja ayurwedyjska

KONSULTACJA AYURVEDYJSKA

Ayurveda to oparty na starożytnej wiedzy, naturalny system leczenia i zachowania zdrowia. Narodził się w Indiach 5000 lat temu. Według jej założeń, zachowanie doskonałej równowagi między stanem fizycznym, psychicznym i duchowym człowieka zapewnia nam długie życie i doskonałe zdrowie. Zaś nieodpowiednia dieta, osłabione trawienie, stres, zanieczyszczenia środowiska i niehigieniczny tryb życia, to czynniki, które powodują choroby, gdyż zaburzają tę równowagę.

Konsultacja ayurvedyjska to analiza w jakim stanie zdrowotnym znajdujemy się w chwili obecnej i określenie czego nam potrzeba, żeby powrócić do równowagi. Lekarz ayurvedyjski opiera swoja diagnozę o kilka źródeł, takich jak ocena cech fizycznych naszego ciała, jego budowy, wyglądu, kształtu, diagnozę z pulsu, języka, obserwację naszych zachowań i rozmowę z nami. Na tej podstawie określa w jakiej kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej jesteśmy w chwili obecnej, oraz jaka jest nasza konstytucja urodzeniowa (tzw prakriti). Otrzymujemy wskazówki dotyczące naszego stylu życia i zaleceń dietetycznych, które pomogą nam zachować równowagę na co dzień. W zależności od stanu zdrowia, lekarz może także zalecić odpowiednie zioła i terapie ayurvedyjskie.